PRIJAVA ZA BROD I UKRCAJ

 • Svi putnici (uključujući djecu i infante), kao i kućni ljubimci, moraju posjedovati putovnicu ili osobnu iskaznicu i kartu za putovanje.
 • Napominjemo da vozačka dozvola ne može služiti kao putni dokument za međunarodno putovanje i neće biti prihvaćena
 • Obveza putnika je da posjeduje Vizu za ulazak u Italiju ili Hrvatsku ako je to potrebno.
 • Kompanija nije odgovorna u slučaju da se putniku ne dopusti ukrcaj na brod ili iskrcaj na odredištu zbog nedostatka potrebnih dokumenata, uključujući Vize ili nepoštivanje graničnih i ostalih formalnosti od strane putnika.
 • U takvim slučajevima putnik će nadoknaditi firmi Venezia Lines nastalu štetu ili troškove uključujući izdavanje povratne karte, ako to bude slučaj.

 Kada započinje i završava prijava za brod?

U Veneciji i hrvatskim lukama prijava za brod započinje 60 minuta prije polaska broda i završava 15 minuta prije polaska broda.

Prije polaska putnici trebaju provjeriti da nije došlo do promjena u datumu i satu polaska naznačenih na karti. Preporučamo potvrdu vaše rezervacije 24 sata prije predviđenog polaska.
Napominjemo da se putnicima koji iz bilo kojeg razloga ne pristupe prijavi za brod, u za to predviđeno vrijeme, automatski otkazuje karta i zahtjev za povratom novca neće biti prihvaćen.

NATRAG NA VRH

Da li na brod mogu ponijeti prtljagu?

Putnici sa kartom u jednom smjeru ili povratnom kartom (izuzevši kartu za Jednodnevno putovanje- s povratkom u istom danu) imaju pravo nositi:
1 (jednu) predanu prtljagu neograničene dimenzije i težine i,
1 (jednu) ručnu prtljagu maksimalnih dimenzija 56cm x 45cm x 25cm i težine do 10 kg. Ručna torbica, aktovka, prijenosno računalo, vrećica iz trgovine, kamere i slično moraju se nositi u Vašoj 1 (jednoj) dopuštenoj ručnoj prtljagi.

 • Gore navedena prtljaga je uključena u cijenu karte i ne treba biti najavljena prilikom rezervacije.
 • Dodatna prtljaga može se prijaviti prilikom rezervacije uz nadoplatu od €5.00 po komadu prtljage ili prilikom prijave za brod u luci na dan putovanja uz nadoplatu od €10.00 po komadu prtljage.
 • Infanti do 3,99 godina starosti nemaju pravo na prtljagu. Međutim, dječja kolica koja se u potpunosti sklapaju nisu podložna nadoplati.
 • Dodatna dječja oprema, kao što su dječje sjedalice ili putni krevetić, smatraju se predanom prtljagom i bit će podložna dodatnoj nadoplati ukoliko se prijeđe limit predane prtljage uključene u cijenu karte.
 • Bicikle se ne smatraju prtljagom čak ni ako su nošene u odgovarajućoj torbi/ prtljagi. Bicikle su podložne dodatnoj nadoplati od €10.00 po bicikli. Bicikle mogu biti najavljene u rezervaciji ili prilikom prijave za brod u luci na dan putovanja. Brod ima ograničen broj mjesta za bicikle stoga vam savjetujemo prethodnu najavu.
 • Sva prtljaga mora imati oznaku imena vlasnika.
   
 • Kada je luka polaska u Hrvatskoj putnik mora svu prtljagu, uključujući i predanu prtljagu, sam prenijeti kroz graničnu kontrolu.
 • Kada je luka polaska Venecija predana prtljaga mora biti ostavljena na pultu prijave za brod gdje će je osiguranje luke odnijeti na skeniranje. Putnici ručnu prtljagu moraju nositi sa sobom prilikom prolaska kroz graničnu kontrolu. Od najveće je važnosti da putnik može identificirati svoju predanu prtljagu, koja će se nalaziti uz sam brod prije nego što se putnik ukrca, kako bi kabinsko osoblje firme moglo ukrcati prtljagu.
   
 • Zbog sigurnosnih razloga putnicima je dopušteno da do svog sjedala mogu odnijeti samo manju prtljagu kao što je ručna torba, aktovka, prijenosno računalo, vrećicu iz trgovine, torbica za kameru. Svu ostalu prtljagu putnik mora smjestiti u skladište za prtljagu na brodu prilikom ukrcaja prema uputama kabinskog osoblja.
   
 • Putnici sa kartom za Jednodnevno putovanje (Istra- Venecija- Istra ili obratno) kada je povratak u istom danu, nemaju pravo na predanu prtljagu već samo na ručnu prtljagu kao gore navedeno. Ukoliko putnik koji ima kartu za Jednodnevno putovanje prilikom prijave za brod ima više od 1 (jednog) komada prtljage ili prtljaga nije u okvirima određenih dimenzija i težine za ručnu prtljagu, firma zadržava pravo naplatiti razliku u cijeni karte (ako je to primjenjivo) između karte za Jednodnevno putovanje i karte u jednom smjeru, kao i dodatnu nadoplatu za prtljagu.
   
 • Glomazna prtljaga ili teret može se nositi prema nahođenju kapetana broda i podliježe većoj nadoplati prema određenom cjeniku.
 • Samo prtljaga koja sadrži putnikove osobne stvari biti će prihvaćena kao prtljaga.
 • Zabranjen je prijevoz prtljage bez pratnje.
 • Firma ne odgovara za gubitak ili oštećenje prtljage.
 • U interesu sigurnosti firma može uništiti svaku prtljagu bez pratnje ili napuštenu prtljagu koja ostane na brodu nakon iskrcaja putnika.

NATRAG NA VRH